Свържете се с нас.
Предимствата на пластмасовата туба Extruder
Блог

Предимствата на пластмасовата туба Extruder

1. Широкомащабният и прецизен екструдер за пластмасови тръби

Осъществяването на широкомащабния екструдер за пластмасови тръби може да намали производствените разходи, което има по-очевидни предимства в широкомащабните многовинтови пластмасови гранулиращи агрегати, издухващи фолио и тръбни екструзионни агрегати. Прецизността може да увеличи златното съдържание на продукта. Например многослойни съекструдирани композитни филми изискват прецизно екструдиране. Като важно средство за постигане на прецизна екструзия, помпите за топилни предавки трябва да бъдат засилени за разработване и изследвания.


2. Модуларизация и специализация на екструдера на пластмасови тръби

Модифицирано производство на 123567890 пластични екструдери може да се адаптира към специалните изисквания на различните потребители, да скъси цикъла на разработване на нови продукти и да се стреми към по-голям пазарен дял; Специализираното производство на може да организира фиксирано производство на различните системни модули на екструдерите за пластмасови тръби или дори глобално възлагане на поръчки, което е много полезно за гарантиране на качеството на цялата машина, намаляване на разходите и ускоряване на оборота на капитала.


3. Интелигентният и мрежов екструдер за пластмасови тръби


Пластмасовите екструдери в развитите страни като цяло са възприели модерна технология за електронно управление и компютърно управление. Параметрите на процеса на целия екструзионен процес, като например налягането и температурата на стопяване, телесната температура на всяка секция, скоростта на главния винт и захранващия винт, и обема на подаване, съотношението на различните суровини, ток и напрежение на двигателя и други параметри, се проверяват онлайн, и микрокомпютърът за контрол на затворен цикъл е приет. Това е изключително полезно за гарантиране на стабилността на условията на процеса и за подобряване на точността на продукта.

4. Ефективен и многофункционален екструдер за пластмасови тръби


Високата ефективност на екструдера за пластмасови тръби се отразява главно в високата производителност, ниската консумация на енергия и ниските производствени разходи.

По отношение на функцията, екструдерът за тръби от винт-пластмаса е използван не само за екструдиране и смесване на полимерни материали, но и за храни, фуражи, електроди, експлозиви, строителни материали, опаковки, целулоза, керамика и други области.
Машини и апарати за пластмасови екстри
Свързани новини